Oblasť pôsobenia

Do portfólia nami poskytovaných služieb patrí:


 • Personálny lízing
  Vaše výhody:
  • Okamžité vyriešenie nedostatku pracovnej sily (sezónne práce, nárazové zákazky, časovo ohraničené projekty a pod.)
  • Možnosť presného vymedzenia trvania pracovného pomeru
  • Dlhodobé zaistenie pracovných síl (neustále dopĺňanie podľa požiadaviek firmy)
  • Zníženie mzdových nákladov a nákladov za vedenie mzdovej a personálnej agendy
  • Kvalita a odbornosť vykonanej práce (to sú vlastnosti, ktorými sa vyznačujú slovenskí pracovníci)
  • Zníženie pracovnej záťaže kmeňových zamestnancov (hodinová fakturačná sadzba je stále rovnaká, týmto dokáže náš klient odbremeniť kmeňových zamestnancov od nadčasovej práce)
  • Rýchlosť zaistenia nových pracovníkov
  • Pri väčšom počte pracovníkov je na každej prevádzke zodpovedný koordinátor, ktorý zabezpečuje dochádzku a bezproblémový chod
  • Úspora času a možnosť koncentrácie sa na dôležité ciele Vášho podniku a jeho budúcnosť


 • Direct recruiting
  Vaše výhody:
  • Úspora Vášho času potrebného na vyhľadávanie a selekciu kandidátov na osobné pohovory
  • Minimalizovanie nákladov Vašej spoločnosti pri obsadzovaní pracovných miest
  • Spolupráca so skúsenými personalistami
  • Rýchlosť zrealizovania Vašej objednávky
  • Systém záruk a garancií za nami vykonané služby


 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien (stavebníctvo a strojársky priemysel)
  Vaše výhody:
  • Projektovanie a rozpočtovanie stavieb
  • Výkon činnosti stavbyvedúceho
  • Poradenská činnosť v stavebníctve
  • Okamžité vyriešenie nedostatku pracovnej sily (sezónne práce, nárazové zákazky, časovo ohraničené projekty a pod.)
  • Dlhodobé zaistenie pracovných síl (neustále dopĺňanie podľa požiadaviek firmy)
  • Kvalita a odbornosť vykonanej práce (to sú vlastnosti, ktorými sa vyznačujú slovenskí pracovníci)
  • Úspora času a možnosť koncentrácie sa na dôležité ciele Vášho podniku a jeho budúcnosť
  • Zníženie mzdových nákladov a nákladov za vedenie mzdovej a personálnej agendy