Obsadzované pozície

Dokážeme obsadiť rôzne pracovné pozície od najnižších cez stredný manažment až po vrcholových manažérov.

Naši konzultanti majú dlhoročnú prax s poskytovaním personálno-poradenských služieb spoločnostiam pôsobiacich v týchto sektoroch hospodárstva:

 • Stavebníctvo
 • Strojársky priemysel
 • Výroba
 • Služby
 • Preprava a logistika

V oblasti stavebníctva a priemyslu ponúkame tieto pracovné miesta:

 • Lešenár
 • Inštalatér
 • Formovač / Zlievač
 • Kovoobrábač na NC a CNC stroje (PC aj ručne riadené)
 • Montér oceľových konštrukcií
 • Zvárač MIG, MAG, TIG
 • Potrubár
 • Zámočník
 • Oplášťovač oceľových konštrukcií
 • Murár
 • Tesár
 • Železiar
 • Elektrikár
 • Stolár
 • Maliar
 • a pod.

Našich zamestnancov najčastejšie umiestňujeme v týchto krajinách:

 • Belgicko
 • Česká republika
 • Francúzsko
 • Holandsko
 • Nemecko
 • Nórsko
 • Rakúsko
 • Slovensko
 • Švédsko